ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

O δικτυακός τόπος RBS (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «RBS ΑΕ, Παροχή Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών» (στο εξής «RBS») με σκοπό την παροχή πληροφοριών και/ή υπηρεσιών και/ή προϊόντων στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης …

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε Περισσότερα »