Νομοθεσία

ΠΟΛ. 1195 Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λο- γισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1195 Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, πουλειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.

ΠΟΛ. 1167 Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1167 Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.

ΠΟΛ.1154/16.7.2015 – Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α’/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)

ΠΟΛ.1154/16.7.2015 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α’/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)

Σχέδιο νόμου προς δημόσια διαβούλευση, αναφορικά με τα “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα & Συναφείς Ρυθμίσεις”

Σχέδιο νόμου προς δημόσια διαβούλευση (ανάρτηση 21/10/2014 στο opengov), αναφορικά με τα “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα & συναφείς ρυθμίσεις“.  Σ’ αυτό, μεταξύ των άλλων, υπάρχουν και όλες οι παρακάτω επιλεγμένες διατάξεις σημαντικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον κλάδο μας.  

ΠΟΛ. 1068 – διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων −χρηστών Φ.Η.Μ.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1068 Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων −χρηστών Φ.Η.Μ.

Φορολογική Νομοθεσία σχετικά με την έκδοση Ηλεκτρονικών και Έντυπων τιμολογίων

Λόγω της σύγχυσης που επικρατεί σε σχέση με κάποιες από τις διατάξεις του υφιστάμενου ΚΦΑΣ, των φημολογούμενων αλλαγών που πρόκειται να επέλθουν σε αυτόν και της αναμενόμενης έκδοσης διευκρινιστικής ΠΟΛ που θα ρυθμίζει τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του, η εταιρεία μας επιχειρεί να προσεγγίσει με τους νέους μηχανισμούς RBS-101 NET και τις επιμέρους εκδόσεις του, …

Φορολογική Νομοθεσία σχετικά με την έκδοση Ηλεκτρονικών και Έντυπων τιμολογίων Διαβάστε Περισσότερα »